Kinakontor


 

 

Vårt kontor i Kina ligger i Yangshou, ca. 20 mil fra Shanghai.

Vår stab der finner frem til riktig fabrikk for den enkelte produksjon, samt kontrollerer produksjonen De sørger for at vi kun engasjerer fabrikker som ikke har barnearbeid, og holder den standard som vestlige land forventer når det gjelder menneskerettigheter.